Veel studenten kunnen belasting terugvragen!
Veel studenten en scholieren doen geen belastingaangifte! Toch kunnen zij vaak aanspraak maken op een teruggaaf . Voor studenten en scholieren heeft IHB Twente een speciale actie!
Wij controleren voor deze groep of het indienen van een aangifte inkomstenbelasting 2014 of eerdere jaren zin heeft. Wanneer aangifte doen geen zin heeft, zijn aan deze controle GEEN KOSTEN verbonden.
Wanneer aangifte doen wel zinvol is, hanteren wij voor studenten en scholieren een speciaal tarief. Zie hiervoor het tabblad tarieven!

Belastingaangifte 2015 tijdig indienen
Met ingang van het jaar 2010 is de regelgeving voor wat betreft het indienen van de aangifte verscherpt. Indien aangiften te laat worden ingezonden, wordt door de belastingdienst al snel een boete opgelegd.
Voor de verschillende soorten belastingaangiften zijn de boetes verschillend, maar wel erg hoog!
De belastingdienst legt bijvoorbeeld een boete op van  € 226,- wanneer u de aangifte inkomstenbelasting niet of niet tijdig indient. Deze boete kan (bij meerdere te laat ingediende aangiften) zelfs oplopen tot € 4.920,- per verzuim.
Laat het niet zover komen.
Indien u niet tijdig aangifte kunt doen, regelen wij voor onze klanten zonder meerkosten uitstel.