Werkkamer in uw eigen huis of huurwoning?
De kosten voor uw werkkamer in uw eigen huis of uw huurwoning zijn in een aantal gevallen aftrekbaar van de door u behaalde winst. Wij informeren u graag over de mogelijkheden!

Tijdelijke BTW verlaging verbouwingen en tuinaanleg en -onderhoud!
In het woningmarkt akkoord dat 13 februari 2013 tot stand is gekomen, is afgesproken dat het BTW-tarief wordt verlaagd op arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen.
Daarnaast heeft de staatssecretaris aangegeven dat het verlaagde BTW tarief ook gaat gelden voor de arbeidskosten bij aanleg en onderhoud van tuinen!
Dit laatste is een verruiming van het verlaagde tarief ten opzichte van de maatregel die in 2010-2011 van toepassing was.
De BTW gaat van 21% naar 6%.
Het gaat hier om een tijdelijke maatregel, die inging op1 maart 2013 en loopt tot 1 juli 2015.

Medische vrijstelling van omzetbelasting per 1 januari 2013 beperkt
Vanaf 1 januari 2013 geldt de vrijstelling voor de geneeskundige verzorging van de individuele mens door:

  • artsen en paramedici die zijn afgestudeerd voor door de Wet BIG geregelde beroepen
  • psychologen en pedagogen, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan

De vrijstelling geldt alleen voor diensten die kunnen worden gerekend tot het deskundigheidsgebied van het beroep, zoals dat is omschreven in of op grond van de Wet BIG.
Niet vrijgesteld
Dat betekent onder meer dat behandelwijzen zoals acupunctuur, osteopathie en chiropractie niet zijn vrijgesteld. Ook niet als de behandeling plaatsvindt door beroepsbeoefenaren die een in of bij de Wet BIG geregelde beroepsopleiding hebben voltooid. Evenmin zijn vrijgesteld de diensten van beroepsbeoefenaren die onder artikel 3 van de Wet BIG vallen maar niet het voor hen geldende BIG-register zijn ingeschreven.
Ook de ZZP’er in de zorg is niet langer zo maar vrijgesteld.

ZZP Administratie
Veel zelfstandig professionals voeren zelf hun administratie. Informeer naar wat u laat liggen wanneer u niet volledig op de hoogte bent van de laatste wet- en regelgeving.
Vanaf 2010 hoeft u -om aanspraak te kunnen maken op de onderstaande tegemoetkomingen-  niet meer aan het urencriterium (1225 uur per jaar) te voldoen. Wel moet u ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn.

MKB winstvrijstelling
De MKB winstvrijstelling voor de ondernemer voor de inkomstenbelasting van 12%, is per 1 januari 2013 verhoogd naar 14%.

Zelfstandigenaftrek en startersaftrek voor ondernemers inkomstenbelasting
De zelfstandigenaftrek voor de ondernemer (jonger dan 65 jaar) voor de inkomstenbelasting bedraagt voor het jaar 2014 maar liefst € 7.280.
De aftrek voor de startende ondernemer (jonger dan 65 jaar) voor de inkomstenbelasting bedraagt voor het jaar 2014 € 2.123.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
De investeringsaftrek is een bedrag dat u kunt aftrekken van de winst als u hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Ondernemers die in 2014 tussen de €2.300 en €306.931 investeren, kunnen de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (kia) claimen.
De kia is een percentage van al uw investeringen.
De hoogte hangt af van het geïnvesteerde bedrag.
Let op: voor sommige investeringen hebt u geen recht op investeringsaftrek.
Vraag ons om een voorbeeld van uw investeringsaftrek met betrekking tot uw aftrek.

Omzetbelasting
Over uw omzet betaalt u (meestal) omzetbelasting.
Wist u dat omzetbelasting die u betaalt over uw zakelijke uitgaven, zoals inkopen en kostenin de meeste gevallen ook aftrekbaar is?
Wist u dat ook omzetbelasting over bepaalde privé uitgaven ook aftrekbaar kan zijn?
Wist u dat een onderneming die per jaar minder dan  € 1.883 omzetbelasting moet afdragen vrijwel altijd korting kan krijgen op deze te betalen omzetbelasting? Deze korting kan oplopen tot wel € 1.345!
Laat dit mogelijke voordeel niet lopen! Vraag ons naar de mogelijkheden.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
U hebt recht op de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid als u onder meer aan de volgende voorwaarden voldoet:

U bent in 2014 ondernemer.
U was in 1 of meer van de 5 voorgaande kalenderjaren geen ondernemer.
U hebt recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
U voldoet niet aan het urencriterium, maar wel aan het verlaagde urencriterium van 800 uur.
Voor het 1e, 2e en 3e jaar is de aftrek respectievelijk
€ 12.000, € 8.000 en € 4.000. De aftrek kan niet hoger zijn dan uw winst.
Kortom: vraag ons naar de mogelijkheden!